Členské příspěvky ŠO TJ CHS Chotěboř na rok 2016

Autor: Petr Ďoubal <doubalpetr(at)seznam.cz>, Téma: Různé, Vydáno dne: 24. 10. 2015

Celková výše členských příspěvků vychází z výše příspěvků TJ CHS Chotěboř, Šachového svazu ČR a Pardubického krajského šachového svazu.


Členské příspěvky ŠO TJ CHS Chotěboř na rok 2016:

Trenéři mládeže uhradí pouze příspěvky TJ CHS, od  dalších příspěvků jsou osvobozeni. Člen registrovaný ve více oddílech TJ CHS Chotěboř platí členské příspěvky TJ CHS pouze jedenkrát.

 Výběr příspěvků: mládež - Rudolf Jun na trénincích mládeže  

                            dospělí - Petr Ďoubal na pátečních schůzkách ŠO

 

Prosím všechny členy ŠO o okamžitou úhradu členských příspěvků, eventuálně o sdělení, že dále nechce být registrován v ŠO /hráč přestává být členem TJ CHS Chotěboř, v databázi ŠSČR bude veden jako neaktivní člen/.                                          Děkuji! Petr Ďoubal