Členské příspěvky ŠO TJ CHS Chotěboř na rok 2013

Autor: Petr Ďoubal <doubalpetr(at)seznam.cz>, Téma: Různé, Vydáno dne: 06. 10. 2012

Výše členských příspěvků ŠO na rok 2013 zůstala stejná jako v minulých letech. Prosím všechny členy ŠO o úhradu nejpozději do 30.11.2012.


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ŠACHOVÉHO ODDÍLU TJ CHS CHOTĚBOŘ  na rok 2013
 
Základní sazba
  700,- Kč
Snížená sazba: senioři nad 65 let
  550,- Kč
                         mládež do 18 let   350,- Kč

 Vybrané členské příspěvky šachového oddílu budou použity k úhradě členských příspěvků TJ CHS Chotěboř, Šachového svazu ČR a Pardubického krajského šachového svazu.

Členské příspěvky šachového oddílu budou vybírány

na pravidelných pátečních schůzkách oddílu.

TERMÍN: říjen - listopad 2012

 Od úhrady členských příspěvků jsou osvobozeni trenéři mládeže. Člen registrovaný ve více oddílech TJ CHS Chotěboř platí členské příspěvky TJ CHS pouze jedenkrát. Rodiče členů z řad dětí a mládeže budou o výši členských příspěvků a způsobu jejich výběru informováni písemně.

V případě neuhrazení členských příspěvků přestává být hráč členem TJ CHS Chotěboř, v databázi ŠSČR bude veden jako neaktivní člen.