Příspěvky ŠO TJ CHS Chotěboř pro sezónu 2008/09

Autor: Petr Ďoubal <doubalpetr(at)seznam.cz>, Téma: Různé, Vydáno dne: 30. 11. 2008

Výše členských příspěvků nedoznala oproti minulým rokům výrazných změn a většina vybraných příspěvků opět neslouží na činnost oddílu, ale putuje na TJ CHS, ŠSČR a PDŠS.

1) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY TJ CHS CHOTĚBOŘ PRO SEZÓNU 2008 - 9
- mládež do 18 let 100,- Kč
- ostatní členové 200,- Kč
Členské příspěvky budou v plné výši odvedeny TJ CHS Chotěboř.

2) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ŠACHOVÉHO SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2009
- výdělečně činní   100,- Kč
- nevýdělečně činní - mládež do 18 let     10,- Kč
- nevýdělečně činní - všichni ostatní     50,- Kč
- individuální členové 1000,- Kč
Členské příspěvky budou v plné výši odvedeny ŠSČR.

3) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PARDUBICKÉHO KRAJSKÉHO ŠACHOVÉHO SVAZU PRO ROK 2009
- výdělečně činní 60,- Kč
- nevýdělečně činní 30,- Kč
- mládež do 10 let   0,- Kč
Členské příspěvky budou v plné výši odvedeny ŠSČR, který je poukáže PDŠS.

Členské příspěvky vybírá od členů při pravidelných pátečních schůzkách Petr ĎOUBAL. Termín platby příspěvků: ihned
Rodiče členů z řad dětí a mládeže budou o výši členských příspěvků a způsobu jejich výběru informovány písemně.