První schůzka šachového kroužku mládeže

Autor: Petr Ďoubal <doubalpetr(at)seznam.cz>, Téma: Tréninky, Vydáno dne: 27. 09. 2008

Ve čtvrtek 18. září 2008 proběhla informativní schůzka dětí a rodičů se zástupci šachového oddílu k činnosti šachového kroužku mládeže. Po základních informacích bylo dohodnuto, že první schůzka proběhne v pátek 3. října 2008 v 15.00 hodin v klubovně sportovní haly.

›Program schůzky‹
- upřesnění časového rozvrhu pátečních schůzek
- informace o krajských soutěžích družstev a jednotlivců, termínový kalendář
- informace o kontrolním turnaji mládeže

›Účast všech členů šachového kroužku mládeže je nutná!‹

Případní další zájemci přijďte na páteční schůzku nebo kontaktujte Petra Ďoubala na tel. 602 256 160.