Soutěže družstev

DOHRÁT ČI NEDOHRÁT? To je to, oč tu běží!

VV ŠSČR se na svém jednání 28.dubna 2020 zabýval dohráním soutěží družstev.

EXTRALIGA: Extraliga družstev ročníku 2019/2020 byla ukončena bez dohrávání a vyhlášení výsledků. Právo účasti v příštím ročníku mají všechna družstva z letošního ročníku. Je i varianta, že při dohrání 1.ligy by měl příští ročník 14 družstev.

PRVNÍ A DRUHÁ LIGA, SOUTĚŽE MLÁDEŽE: Bylo schváleno dohrání 1.ligy, 2.ligy a soutěží mládeže ročníku 2019/2020 v termínech, které byly navrženy již na minulém zasedání /tj. červen 2020/. Pokud nebude možné dohrát soutěže družstev dle státem nařízených podmínek, budou ukončeny bez vyhlášení výsledků a právo účasti v příštím ročníku mají všechna družstva z letošního ročníku. NIKDO BY TEDY NEPOSTUPOVAL ANI NESESTUPOVAL! Řešení krajských soutěží je plně v kompetenci krajských šachových svazů. Podmínky dohrání soutěží: VV ŠSČR se bude informovat u zodpovědných orgánů jaké podmínky jsou nutné při dohrávání soutěží. Největší problém bude asi v dodržení bezpečné vzdálenosti mezi hráči. Nejdéle do konce května 2020 oznámí VV ŠSČR za jakých podmínek lze soutěže družstev dohrát, pokud nepůjdou naplnit budou soutěže ukončeny.

A jak to vidí velký hráč? Goodbye 1.liga!? Žerou v Číně šachisty? Máte taky koronapičus? A co na to Roman Prymula?

back to top